VietRace365 Awards 2023

1. Vận động viên Nam/Nữ phong trào của năm

 

2. Huấn luyện viên phong trào của năm

 

3. Câu lạc bộ phong trào của năm

 

4. Dự án phong trào của năm

 

5. Hình ảnh thể thao ấn tượng của năm

 

6. Lãnh đạo truyền cảm hứng

 

7. Đam mê cống hiến trọn đời

Đơn vị tổ chức
Nhà tài trợ
Truyền thông