Gửi hồ sơ đề cử

Hạng mục: Vận động viên nam/nữ phong trào của năm 

Dành cho Vận động viên nam/nữ có những hoạt động tích cực trong năm 2023

Hồ sơ gửi Đề cử/Ứng cử bao gồm:

 1. Đơn đăng ký tham gia (Tải đơn)
 2. Hình chụp CCCD/CMND (Mặt trước & Mặt sau)
 3. Hình chụp cá nhân (Rõ, đẹp, chất lượng)
 4. Giấy chứng nhận thành tích (nếu có)

Thời gian gửi Đề cử/Ứng cử:

Ứng viên vui lòng chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ theo đúng hạng mục đề cử tương ứng, tải Đơn đăng ký, hoàn thiện hồ sơ và gửi về email của BTC Vietrace365awards@gmail.com trong thời gian từ ngày 15/12/2023 - 15/01/2024

Lưu ý ứng viên vui lòng gửi hồ sơ ứng cử trong thời gian quy định của ban tổ chức. Trân trọng cảm ơn!

Hướng dẫn gửi hồ sơ

GỬI HỒ SƠ Hotline: 0702.089.489 (Phone/Zalo)

Hạng mục: Huấn luyện viên phong trào của năm 

Dành cho Huấn luyện viên có những hoạt động tích cực trong năm 2023

Hồ sơ gửi Đề cử/Ứng cử bao gồm:

 1. Đơn đăng ký tham gia ( Tải đơn )
 2. Hình chụp CCCD/CMND (Mặt trước & Mặt sau)
 3. Hình chụp cá nhân (Rõ, đẹp, chất lượng)
 4. Giấy chứng nhận, thành tích liên quan tới hoạt động chay bộ phong trào (nếu có)

Thời gian gửi Đề cử/Ứng cử:

Ứng viên vui lòng chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ theo đúng hạng mục đề cử tương ứng, tải Đơn đăng ký, hoàn thiện hồ sơ và gửi về email của BTC Vietrace365awards@gmail.com trong thời gian từ ngày 15/12/2023 - 15/01/2024

Lưu ý ứng viên vui lòng gửi hồ sơ ứng cử trong thời gian quy định của ban tổ chức. Trân trọng cảm ơn!

 

Hướng dẫn gửi đề cử

GỬI HỒ SƠ Hotline: 0702.089.489 (Phone/Zalo)

Hạng mục: Câu lạc bộ phong trào của năm 

Dành cho Câu lạc bộ có những hoạt động tích cực trong năm 2023

Hồ sơ gửi Đề cử/Ứng cử bao gồm:

 1. Đơn đăng ký tham gia ( Tải đơn )
 2. Hình chụp CCCD/CMND người đại diện (Mặt trước & Mặt sau) 
 3. Hình Logo câu lạc bộ (hình rõ nét, đẹp, chất lượng)
 4. Giấy chứng nhận, thành tích liên quan tới hoạt động của CLB (nếu có)

Thời gian gửi Đề cử/Ứng cử:

Ứng viên vui lòng chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ theo đúng hạng mục đề cử tương ứng, tải Đơn đăng ký, hoàn thiện hồ sơ và gửi về email của BTC Vietrace365awards@gmail.com trong thời gian từ ngày 15/12/2023 - 15/01/2024

Lưu ý ứng viên vui lòng gửi hồ sơ ứng cử trong thời gian quy định của ban tổ chức. Trân trọng cảm ơn!

 

Hướng dẫn gửi đề cử

GỬI HỒ SƠ Hotline: 0702.089.489 (Phone/Zalo)

Hạng mục: Dự án phong trào của năm 

Dành cho Dự án chạy bộ phong trào nổi bật trong năm 2023

Hồ sơ gửi Đề cử/Ứng cử bao gồm:

 1. Đơn đăng ký tham gia ( Tải đơn )
 2. Hình chụp CCCD/CMND người đại diện (Mặt trước & Mặt sau) 
 3. Kế hoạch của dự án

Thời gian gửi Đề cử/Ứng cử:

Ứng viên vui lòng chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ theo đúng hạng mục đề cử tương ứng, tải Đơn đăng ký, hoàn thiện hồ sơ và gửi về email của BTC Vietrace365awards@gmail.com trong thời gian từ ngày 15/12/2023 - 15/01/2024

Lưu ý ứng viên vui lòng gửi hồ sơ ứng cử trong thời gian quy định của ban tổ chức. Trân trọng cảm ơn!

 

Hướng dẫn gửi đề cử

GỬI HỒ SƠ Hotline: 0702.089.489 (Phone/Zalo)

Hạng mục: Hình ảnh thể thao ấn tượng của năm 

Dành cho Hình ảnh/ Khoẳng khắc thể thao ấn tượng nhất năm 2023

Hồ sơ gửi Đề cử/Ứng cử bao gồm:

 1. Đơn đăng ký tham gia ( Tải đơn )
 2. Hình chụp CCCD/CMND người đại diện (Mặt trước & Mặt sau)
 3. Hình tham gia đề cử/ứng cử  (Rõ, đẹp, chất lượng)

Thời gian gửi Đề cử/Ứng cử:

Ứng viên vui lòng chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ theo đúng hạng mục đề cử tương ứng, tải Đơn đăng ký, hoàn thiện hồ sơ và gửi về email của BTC Vietrace365awards@gmail.com trong thời gian từ ngày 15/12/2023 - 15/01/2024

Lưu ý ứng viên vui lòng gửi hồ sơ ứng cử trong thời gian quy định của ban tổ chức. Trân trọng cảm ơn!

 

Hướng dẫn gửi đề cử

GỬI HỒ SƠ Hotline: 0702.089.489 (Phone/Zalo)

Hạng mục: Lãnh đạo truyền cảm hứng

Dành cho những lãnh đạo doanh nghiệp có hoạt động chạy bộ ấn tượng trong năm năm 2023

Hồ sơ gửi Đề cử/Ứng cử bao gồm:

 1. Đơn đăng ký tham gia ( Tải đơn )
 2. Hình chụp CCCD/CMND (Mặt trước & Mặt sau)
 3. Kế hoạch các dự án liên quan đến mà doanh nghiệp đang triển khai.
 4. Hình ảnh của doanh nghiệp (hình rõ, đẹp, dung lượng cao)

Thời gian gửi Đề cử/Ứng cử:

Ứng viên vui lòng chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ theo đúng hạng mục đề cử tương ứng, tải Đơn đăng ký, hoàn thiện hồ sơ và gửi về email của BTC Vietrace365awards@gmail.com trong thời gian từ ngày 15/12/2023 - 15/01/2024

Lưu ý ứng viên vui lòng gửi hồ sơ ứng cử trong thời gian quy định của ban tổ chức. Trân trọng cảm ơn!

 

Hướng dẫn gửi đề cử

GỬI HỒ SƠ Hotline: 0702.089.489 (Phone/Zalo)

Hạng mục: Đam mê cổng hiến trọn đời

Vinh danh cho một cá nhân có hoạt động tiêu biểu nhất năm 2023. Đây là cá nhân được bầu chọn vì có nhiều đóng góp nổi bật cho phong trào chạy bộ phong trào trong quãng thời gian ít nhất từ 10 năm trở lên.

Hồ sơ gửi Đề cử/Ứng cử bao gồm:

 1. Đơn đăng ký tham gia ( Tải đơn )
 2. Hình chụp CCCD/CMND (Mặt trước & Mặt sau)
 3. Hình chụp cá nhân (Rõ, đẹp, chất lượng)
 4. Giấy chứng nhận, thành tích liên quan tới hoạt động chay bộ phong trào (nếu có)

Thời gian gửi Đề cử/Ứng cử:

Ứng viên vui lòng chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ theo đúng hạng mục đề cử tương ứng, tải Đơn đăng ký, hoàn thiện hồ sơ và gửi về email của BTC Vietrace365awards@gmail.com trong thời gian từ ngày 15/12/2023 - 15/01/2024

Lưu ý ứng viên vui lòng gửi hồ sơ ứng cử trong thời gian quy định của ban tổ chức. Trân trọng cảm ơn!

 

Hướng dẫn gửi đề cử

GỬI HỒ SƠ Hotline: 0702.089.489 (Phone/Zalo)

Tiêu chí xét tuyển

1. Vận động viên Nam/Nữ phong trào của năm

 

2. Huấn luyện viên phong trào của năm

 

3. Câu lạc bộ phong trào của năm

 

4. Dự án phong trào của năm

 

5. Hình ảnh thể thao ấn tượng của năm

 

6. Lãnh đạo truyền cảm hứng

 

7. Đam mê cống hiến trọn đời

Hạng mục đề cử

Vận động viên nam phong trào của năm

Vinh danh Top 3 vận động viên Nam phong trào có thành tích nổi bật trong năm 2023.

Vận động viên nữ phong trào của năm

Vinh danh Top 3 vận động viên Nữ phong trào có thành tích nổi bật trong năm 2023.

Huấn luyện viên phong trào của năm

Vinh danh Top 3 Huấn luyện viên phong trào có thành tích nổi bật trong năm 2023.

Câu lạc bộ phong trào của năm

Vinh danh Top 3 Câu lạc bộ chạy bộ có thành tích nổi bật trong năm 2023.

Dự án phong trào của năm

Vinh danh Top 3 Dự án phong trào chạy bộ nổi bật trong năm 2023.

Hình ảnh thể thao ấn tượng của năm

Vinh danh Top 3 Hình ảnh/Khoảnh khắc thể thao ấn tượng nhất trong năm 2023.

Lãnh đạo truyền cảm hứng

Vinh danh Top 10 Lãnh đạo doanh nghiệp có các hoạt động chạy bộ nổi bật trong năm 2023.

Đam mê cống hiến trọn đời

Vinh danh cho một cá nhân có hoạt động tiêu biểu nhất năm 2023. Đây là cá nhân được bầu chọn vì có nhiều đóng góp nổi bật cho phong trào chạy bộ phong trào trong quãng thời gian ít nhất từ 10 năm trở lên.

Đơn vị tổ chức
Nhà tài trợ
Truyền thông