Giới thiệu
Hạng mục vinh danh

Vận động viên nam phong trào của năm

Vinh danh Top 3 vận động viên Nam phong trào có thành tích nổi bật trong năm 2023.

Vận động viên nữ phong trào của năm

Vinh danh Top 3 vận động viên Nữ phong trào có thành tích nổi bật trong năm 2023.

Huấn luyện viên phong trào của năm

Vinh danh Top 3 Huấn luyện viên phong trào có thành tích nổi bật trong năm 2023.

Câu lạc bộ phong trào của năm

Vinh danh Top 3 Câu lạc bộ chạy bộ có thành tích nổi bật trong năm 2023.

Dự án phong trào của năm

Vinh danh Top 3 Dự án phong trào chạy bộ nổi bật trong năm 2023.

Hình ảnh thể thao ấn tượng của năm

Vinh danh Top 3 Hình ảnh/Khoảnh khắc thể thao ấn tượng nhất trong năm 2023.

Lãnh đạo truyền cảm hứng

Vinh danh Top 10 Lãnh đạo doanh nghiệp có các hoạt động chạy bộ nổi bật trong năm 2023.

Đam mê cống hiến trọn đời

Vinh danh cho một cá nhân có hoạt động tiêu biểu nhất năm 2023. Đây là cá nhân được bầu chọn vì có nhiều đóng góp nổi bật cho phong trào chạy bộ phong trào trong quãng thời gian ít nhất từ 10 năm trở lên.

Bình chọn ngay


Lượt bình chọn:

Đã bình chọn

Đơn vị tổ chức
Nhà tài trợ
Truyền thông